XE QUA SỬ DỤNG
Honda Accord màu trắng năm sản xuất 2021 (Đã Bán)

Giá bán công bố: 1.050.000.000 VNĐ 

Xe Honda Accord màu trắng, sản xuất năm 2021, số km đã đi: 17.900 km

Honda CR-V G Trắng sản xuất năm 2023 (Đã Bán)

Giá công bố: 1.009.000.000 VNĐ

Honda CR-V G Trắng sản xuất năm 2023 số Km đã đi 2.400

 

Xe Honda JAXX VX màu đỏ năm sản xuất 2018 (Đã Bán)

Giá công bố: 400.000.000 VNĐ

Xe Honda JAXX VX màu đỏ năm sản xuất 2018 số km đã đi 58.000

Honda Brio RS Trắng Năm Sản Xuất 2019 ( Đã Bán)

Giá bán công bố: 385.000.000 VNĐ 

Xe Honda Brio màu trắng, sản xuất năm 2019, số km đã đi: 57.000 km

Honda HR-V Đỏ Năm Sản Xuất 2019

Giá công bố: 590.000.000 VNĐ

Xe Honda HR-V màu đỏ năm sản xuất 2019 số km đã đi 99.xxx

Khánh Ly: 0939 065 989 Bán Hàng: 0941 838 558 Xe qua sử dụng: 0939 141 828 Dịch Vụ: 0907 838 559