TIN KHUYẾN MÃI
Chương trình khuyến mãi combo part Hạ nhiệt mùa hè thoải mái lái xe

Ngày đăng: 15-07-2022

<p>Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i combo part&nbsp;<strong>&ldquo;Hạ nhiệt m&ugrave;a h&egrave;, thoải m&aacute;i l&aacute;i xe&rdquo;</strong>&nbsp;sẽ được launching từ ng&agrave;y&nbsp;<strong>15/07/2022 đến hết ng&agrave;y 15/09/2022</strong>.</p>

Đến nhà phân phối - nhận quà vô đối

Ngày đăng: 14-01-2022

<p>Tưng bừng đ&oacute;n năm Nh&acirc;m Dần đang đến gần, Honda &Ocirc;t&ocirc; Cần Thơ th&ocirc;ng b&aacute;o chương tr&igrave;nh tặng l&igrave; x&igrave; may trị gi&aacute; 200.000 đồng tr&ecirc;n App My Honda +.</p>

Mua lọc gió kháng khuẩn - Rước lộc xuân về nhà

Ngày đăng: 13-01-2022

<p>Mua một lọc gi&oacute; kh&aacute;ng khuẩn tại Honda &Ocirc;t&ocirc; Cần Thơ nhận ngay một lượt quay tr&uacute;ng thưởng tr&ecirc;n App My Honda+</p>

Chương Trình Khuyến Mãi "Dọn Xe Đón Tết Cùng Honda Ôtô Cần Thơ"

Ngày đăng: 03-01-2022

<p><em><strong>Honda &Ocirc;t&ocirc; Cần Thơ tr&acirc;n trọng mang đến chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i Dịch vụ &ldquo;Dọn xe đ&oacute;n Tết&rdquo; từ 3/1 đến hết 29/1/2022, nhằm tri &acirc;n Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; đồng h&agrave;nh v&agrave; sử dụng dịch vụ trong suốt thời gian qua. </strong></em></p>

Đón tháng 12, lên đời xế cưng – Nhận ngàn ưu đãi hấp dẫn

Ngày đăng: 07-12-2021

<p><strong><em>Để tri &acirc;n Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lu&ocirc;n tin tưởng v&agrave;o sản phẩm &ocirc; t&ocirc; Honda, Honda &Ocirc;t&ocirc; Cần Thơ tiếp tục triển khai chương tr&igrave;nh khuyến mại đặc biệt với nhiều ưu đ&atilde;i hấp dẫn trong th&aacute;ng 12/2021.</em></strong></p>

Giảm 50% lệ phí trước bạ cho City và CR-V, Khách hàng tiết kiệm hàng chục triệu đồng

Ngày đăng: 27-11-2021

<p><strong>Theo Nghị định của Ch&iacute;nh phủ vừa ban h&agrave;nh, đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 2 giảm lệ ph&iacute; trước bạ cho &ocirc; t&ocirc; sản xuất, lắp r&aacute;p trong nước kể từ năm 2020, Honda City v&agrave; Honda CR-V được hỗ trợ 50% lệ ph&iacute; trước bạ</strong></p>

Honda Ôtô Cần Thơ trân trọng mang đến chương trình khuyến mại " Tặng e-voucher thay dầu miễn phí "

Ngày đăng: 05-11-2021

<p><strong><em><u>Thời gian &aacute;p dụng:</u></em></strong><strong> 01/11/2021 &ndash; 31/12/2021</strong></p> <p><strong><em><u>Đối tượng &aacute;p dụng:</u></em></strong> kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng xe &ocirc; t&ocirc; Honda hết hạn bảo h&agrave;nh ti&ecirc;u chuẩn</p>

Honda CR-V ưu đãi thêm 18.000.000 đồng

Ngày đăng: 01-10-2021

<p>Nhận th&ecirc;m ngay ưu đ&atilde;i l&ecirc;n đến 18 triệu đồng khi mua Honda CR-V tại Honda &Ocirc;t&ocirc; Cần Thơ.</p>

Honda Civic ưu đãi thêm 15.000.000 đồng

Ngày đăng: 01-10-2021

<p>Nhận ngay th&ecirc;m ưu đ&atilde;i l&ecirc;n đến 15 triệu đồng khi mua Honda Civic tại Honda &Ocirc;t&ocirc; Cần Thơ.</p>

Honda HR-V ưu đãi thêm 15.600.000 đồng

Ngày đăng: 01-10-2021

<p>Nhận th&ecirc;m ngay ưu đ&atilde;i l&ecirc;n đến 15,6&nbsp;triệu đồng khi mua Honda HR-V&nbsp;tại Honda &Ocirc;t&ocirc; Cần Thơ.</p>

Honda CR-V ưu đãi lên đến 90 triệu đồng

Ngày đăng: 21-06-2021

<p><strong><em>Từ 17/6 đến 30/6/2021, khi kh&aacute;ch h&agrave;ng mua xe Honda CR-V tại Honda &Ocirc;t&ocirc; Cần Thơ sẽ nhận ngay ưu đ&atilde;i cực gi&aacute; trị l&ecirc;n đến 90 triệu đồng&nbsp;c&ugrave;ng với rất nhiều qu&agrave; tặng hấp dẫn.</em></strong></p>

Honda CR-V 2020 tặng ngay 100% trước bạ

Ngày đăng: 21-06-2021

<p>Nhận ngay 100% trước bạ khi kh&aacute;ch h&agrave;ng mua Honda CR-V 2020.</p>

Bán Hàng: 0941 838 558 Dịch Vụ: 0907 838 559